Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Suiteálaithe Aeróg agus Satailítí
Cuireann isteach aeróga, satailítí agus miasa digiteacha do dhaoine ina dtithe, nó i dtithe ósta agus árasáin.
  Eolas
Cigire Talmhaíochta
Oibríonn do ghníomhaireachtaí rialtais chun a chinntiú go bhfuil trádálaithe, feirmeoirí agus agraghnóthaí ag cloí leis na dlíthe agus na rialacháin chuí.
  Eolas
Teicneoir Innealtóireachta Talmhaíochta
Cuireann tacaíocht ar fáil d’innealtóirí i réimsí éagsúla, mar shampla táirgí nua a fhorbairt agus a thástáil do thionscal na feirmeoireachta, déanann seirbhísiú chun trealamh a chur isteach, a dheisiú agus a chothabháil.
  Eolas
Printíseach san Aerchór
Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
  Eolas
Dalta san Aerchór
Liostálann an Dalta seo san Aerchór chun oiliúint a fháil mar phíolóta ag eitilt gnáthaerárthach agus aerárthach comhraic.
  Eolas
Meicneoir/Innealtóir Aerárthaí
Déanann an Meicneoir/tInnealtóir Aerárthaí deisiúcháin. seiceanna sábháilteachta agus cothabháil ar aerárthaigh.
  Eolas
Píolóta (Eitlíocht Sibhialta)
Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
  Eolas
Láimhseálaí Bagáiste san Aerfort
Bíonn na daoine seo freagrach as bagáiste a sheiceáil i gcoinne liostaí eitilte agus an bagáiste a thabhairt chuig an aerárthach nó chuig an gcrios iompair bgáiste.
  Eolas
Cúntóir Cúraim Otharchairr
Bionn Pearsanra Cúraim Otharchairr i mbun othair a thabhairt chuig an ospidéal agus ón ospidéal faoi ghnáthchúisí, nó faoi chúinsí éigeandála. Is minic a bhíonn na hothair sin ina ndaoine scothaosta nó ina ndaoine faoi mhíbhuntáiste.
  Eolas
Teicneoir Saotharlainne Ainmhithe
Tugann aire d’ainmhithe saotharlainne nó déanann iad a phórú, ar ainmhithe iad a úsáidtear i dtaighde leighis, tréidliachta agus fiaclóireachta.
  Eolas
Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach
Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
  Eolas
Printíseach san Arm
Bíonn Printíseach san Arm fostaithe le hArm na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Airm a fhoghlaim.
  Eolas
Dalta. Fórsaí Cosanta
Faigheann Dalta Airm oiliúint chun dul sna céimeanna coimisiúnta mar oifigeach Airm. atá ina cheannaire laistigh de na Buan-óglaigh. Soláthraíonn siad ceannasaíocht agus bainistíocht sa champa.
  Eolas
Earcach san Arm
Liostálann an tEarcach le hÓglaigh na hÉireann chun oiliúint a fháil mar shaighdiúir.
  Eolas
Cúntóir Grúpaí Ceoil ar Thuras
Cabhraíonn an Cúntóir seo le leagan amach teicniúil grúpa rac-cheoil nó popcheoil agus iad ar thuras.
  Eolas
Foireann i mBeár
Déanann an Fhoireann i mBeár freastal ar riaradh deochanna i dtithe leanna. i dtolglanna. in óstáin agus in ionaid fóillíochta.
  Eolas
Greamaitheoir/Deisitheoir Póstaer
Deisíonn fógraí agus póstaeir ar chláir fógraí, ar chlárlaigh agus ar aonaid taispeántais agus deisíonn taispeántais dhigiteacha agus fógraí níos lú i spásanna poiblí agus ar scáthláin bhus
  Eolas
Teicneoir Saotharlainne Bitheolaíochta
Oibríonn faoi mhaoirseacht an phríomheolaí, agus bíonn siad ina speisialtóirí ar ghnáth-thascanna praiticiúla riachtanacha sa taighde agus forbairt i réimsí amhail géineolaíocht, micribhitheolaíocht agus ceimic.
  Eolas
Tógála Bád
Tógann, deisíonn agus athchóiríonn cabhlacha agus feisteas i gcineálacha éagsúla bád, mar shampla luamha, báidíní agus caolbháid.
  Eolas
Garda Cosanta
Cuireann seirbhís chosanta ar fáil do dhaoine cáiliúla/mór le rá.
  Eolas
Ceangaltóir Leabhar (Ceird)
Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
  Eolas
Oibrí Grúdlainne
Oibríonn sa phróiseas táirgthe beorach i ngrúdlann, ag ullmhú na gcomhábhar agus an trealaimh a bhíonn in úsáid sa phróiseas.
  Eolas
Bríceadóir
Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
  Eolas
Innealtóir Craoltóireachta
Déanann trealamh a fhorbairt agus a chothabháil a bhíonn in úsáid sa chraoltóireacht teilifíse, raidió agus gréasáin agus cuireann tacaíocht ar fáil in úsáid an trealaimh sin.
  Eolas
Innealtóir Seirbhísí Tógála
Oibríonn an tInnealtóir Seirbhísí Tógála ar dhearadh. shuiteáil. chothabháil agus dhéantúsaíocht córas a bhfuil baint acu le foirgnimh agus an timpeallacht tógtha.
  Eolas
Oibrí Tógála
Bíonn oibrithe tógála i mbun ábhair a bhogadh, trealamh a oibriú agus tochailt.
  Eolas
Tiománaí Bus
Tiomáineann an Tiománaí seo bus ar bhealach seasta. ag bailiú paisinéirí ar an mbealach.
  Eolas
Déantóir Caibinéad
Speisialaíonn an Déantóir Caibindéad i ndéanamh píosaí troscán. amhail leabhragáin. cupaird agus vardrúis.
  Eolas
Teicneoir Cardashoithíoch
Bíonn i mbun oibriú an trealaimh a bhíonn in úsáid sa mháinliacht croí chun a chinntiú go mbeidh an trealaimh sin sábháilte agus go n-éireodh le hobráidí.
  Eolas
Siúinéir/ Saor Adhmaid
Úsáideann an Siúinéir/Saor Adhmaid uirlisí láimhe agus innealra gearrtha chun feistis agus troscán a dhéanamh as adhmad.
  Eolas
Feisteoir Cairpéad /Vinile
Gearrann. dealbhaíonn. cuireann an Feisteoir Cairpéad/Vinile síos agus feistíonn clúdaigh urlár in aon sórt foirgnimh.
  Eolas
Teicneoir Próisis i Monarcha Ceimiceáin
Déanann teicneoirí próisis i monarchana ceimiceán monatóireacht ar threalamh agus ar ghléasra a bhíonn in úsáid chun táirgí ceimice a dhéanamh mar shampla dathanna a úsáidtear i ruaimeanna, péinteanna, drugaí, cógais agus leasúchán.
  Eolas
Innealtóirí Sibhialta/Mianadóireachta
Déanann an tInnealtóir Sibhialta/Mianadóireachta anailís ar thuairiscí suirbhé. léarscáileanna. líníochtaí agus threoirphleananna. aergrianghrafadóireacht agus ar shonraí topagrafaíochta agus geolaíochta eile chun tionscadail a phleanáil.
  Eolas
Glantóir Tí
Bíonn i mbun tascanna éagsúla glantacháin i dtithe príobháideacha nó i ngnóthaí tráchtála.
  Eolas
Glantóir Tí/Tionsclaíoch
Fostaíonn úinéirí tithe príobháideacha nó gnóthaí Glantóir Tí/Tionsclaíoch chun dualgais ghlantúcháin ghinearálta a chomhlíonadh.
  Eolas
Garda Cósta
Is státseirbhísigh iad na gardaí cósta a dhéanann comhordú ar chúrsaí cuardaigh agus tarrthála muirí ar fud an chósta.
  Eolas
Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF
Cuireann speisialtóirí tacaíochta ríomhaire tacaíocht ar fáil ar an teileafón nó ar an ngréasán do dhaoine a bhfuil fadhbanna acu le crua-earraí nó bogearraí ríomhaire.
  Eolas
Coincréiteoir
Déanann an Coincréiteoir struchtúir agus ábhair as coincréit.
  Eolas
Caomhnóir Músaeim/Gailearaí Ealaíne
Déanann caomhnóirí músaeim/gailearaí ealaíne míreanna a chaomhnú ionas nach lobhfaidh siad. De ghnáth déanann siad speisialú i gcineál amháin míre nó ábhair mar shampla teicstílí, troscán nó péintéireachtaí
  Eolas
Suirbhéir. Tógála/Mianadóireachta
Déanann an Suirbhéir Tógála/Mianadóireachta measúnú ar na deisiúcháin agus athruithe atá ag teastáil ar gach cineál foirgneamh agus struchtúr.
  Eolas
Suiteálaithe Trealamh Tógála
Seirbhísíonn an Suiteálaí Trealamh Tógála agus déanann cothabháil ar an trealamh agus innealra go léir a úsáidtear ar ghléasra tógála.
  Eolas
Meicneoir Trealamh Tógála
Deisíonn agus déanann an Meicneoir Trealamh Tógála cothabháil ar innealra tógála.
  Eolas
Teachtaire Gluaisrothair
Seachadann an Teachtaire Gluaisrothair pacáistí ó oifig nó teach cliaint díreach go dtí an áit ba mhaith leo é a dhul.
  Eolas
Oibrí Crann Tógála
Oibríonn an tOibrí Crann Tógála craein chun lóid throma a thógáil ar shuíomh tógála nó i monarcha.
  Eolas
Coimeádaí (Iarsmalann/Gailearaí Ealaíne)
Bíonn an Coimeádaí freagrach as cothabháil ghinearálta agus bainistíocht iarsmalainne nó gailearaí.
  Eolas
Cúntóir Deice
Cabhraíonn an Cúntóir Deice le cothabháil bád/soitheach. rigeálann téada tarraingthe. osclaíonn agus dúnann geataí agus rampaí. agus tarraingíonn slabhraí cosanta trasna ar shlite isteach.
  Eolas
Teicneoir Déadach
Déanann an Teicneoir Déadach fiacla bréige agus feistis dhéadacha eile agus deisíonn sé/sí iad ag úsáid miotail agus plaistigh.
  Eolas
Oibrí Deirice
Cuidíonn leis an druileálaí i gcuideachta mianadóireachta nó ola. Oibríonn mar chuid den chriú druileála ar rigí ola amuigh ón gcósta a bhíonn ag druileáil suas le 85 troigh faoi bhun talún.
  Eolas
Innealtóir Deartha & Forbartha
Eolas le teacht…
  Eolas
Tumaire
Oibríonn faoin uisce i mbun tascanna éagsúla, mar shampla trealamh a shuiteáil, a iniúchadh nó a dheisiú, pléascáin rigí ola a shuiteáil, obair tarrthálais a dhéanamh, turgnaimh muirí a chur i gcrích, grianghraif a thógáil den bhitheolaíocht muirí agus seirbhísí tarrthála a chur ar fáil.
  Eolas
Innealtóir Seirbhísí Fearais Tí
Deisíonn agus déanann an tInnealtóir Seirbhísí Fearais Tí cothabháil ar fhearais leictreacha a úsáidtear sa teach.
  Eolas
Dréachtóir
Déanann an Dréachtóir líníochtaí sonraithe de réir scála d’fhoirgnimh bheartaithe.
  Eolas
Leictreoir
Suiteálann agus deisíonn sreangú leictreach agus ceanglaíonn é le cumhacht i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Cóimeálaithe Trealaimh Leictreonaice
Oibríonn Cóimeálaithe Trealaimh ar líne tháirgthe i monarcha ag cur trealamh leictreonach le chéile de láimh.
  Eolas
Innealtóir Seirbhíse Leictreonaice
Déanann innealtóirí seirbhíse teilifíse trealamh teilifíse, raidió agus físeáin a dheisiú.
  Eolas
Teicneoir Innealtóireachta Sibhialta
Cabhraíonn an Teicneoir Innealtóireachta Sibhialta le hinnealtóirí agus le hailtirí tógáil struchtúr amhail droichid. bóithre agus iarnróid a eagrú.
  Eolas
Teicneoir Innealtóireachta
Aimsíonn an Teicneoir Innealtóireachta agus réitíonn mífheidhmeanna trealaimh. ag obair le déantúsóirí agus le hionadaithe réimse nuair is gá chun páirteanna nua a fháil.
  Eolas
Teicneoir Innealtóireachta - Leictreonaic
Cuireann teicneoirí innealtóireachta leictreonaice tacaíocht ar fáil d’innealtóirí sa taighde, dearadh, forbairt agus cothabháil a dhéantar ar raon táirgí leictreonacha.
  Eolas
Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt
Déanann an Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt eagrú. bainistíocht agus riarachán ar gach ócáid a bhaineann le siamsaíocht agus spórt.
  Eolas
Teagascóir Gleacaíochta agus Sláinte
Traenálann an Teagascóir seo agus cuireann comhairle ar dhaoine maidir le sláinte agus folláine ag úsáid teicnící éagsúla traenála.
  Eolas
Oifigeach Dóiteáin
Bíonn an tOifigeach Dóiteáin freagrach as bainistiú laethúil na seirbhíse dóiteáin.
  Eolas
Comhraiceoir Dóiteáin
Freagraíonn an Comhraiceoir Dóiteáin glaonna éigeandála do gach cineál timpiste agus tubaiste. tinte san áireamh.
  Eolas
Feisteoir
Deisíonn. seirbhísíonn agus déanann an Feisteoir cothabháil ar innealra tionsclaíochta.
  Eolas
Oibrí Forcardaitheora
Oibríonn i bhfeithicil forcardaitheora chun earraí troma a bhogadh thart.
  Eolas
Oibrí Tógála Ginearálta
Oibríonn an tOibrí Tógála Ginearálta ar shuímh thógála agus oibríonn trealamh gléasra amhail dumpairí agus tochaltóirí.
  Eolas
Déantóir Gloine
Déanann an Déantóir Gloine gach cineál gloine le haghaidh fuinneog. buidéal. maisiúchán agus soithigh óil.
  Eolas
Gloineadóir / Snoíodóir Cloiche
Gearrann agus feistíonn an Gloineadóir/Sníodóir Cloiche gloine. Tomhaiseann siad an t-achar atá le glónrú. gearrann siad an ghloine agus ansin cuireann siad an ghloine in áit.
  Eolas
Speisialtóir Dramhaíola Guaisí
Sainfheidhmíonn an Speisialtóir seo i ndearadh. i gcóireáil agus i ndiúscairt ábhair ghuaiseacha a úsáidtear i dtionscail.
  Eolas
Oibrí/Úinéir Feithicilí Earraí Troma
Baineann gnó iompair leis an Úinéir Feithiclí Earraí Troma agus oibríonn siad é.
  Eolas
Tiománaí Feithiclí Earraí Troma
Bíonn na tiománaí seo freagrach as seachadadh agus bailiúchán earraí ar fud na hÉireann. na Ríochtat Aonaithe agus ar an mór-roinn.
  Eolas
Póirtéir Ospidéil
Tugann an Póirtéir Ospidéil cabhair d’fhoirne leighis le gnáththascanna. mar shampla othair a bhogadh ó bharda go barda srl.
  Eolas
Póirtéir Óstáin
Láimhseálann Póirtéir Óstáin bagáiste aíonna agus déanann iarracht cabhair a thabhairt dóibh lena gceisteanna.
  Eolas
Suirbhéir Árachais
Déanann an Suirbhéir Árachais suirbhéireacht ar fhoirgnimh nó ar struchtúir chun a rioscaí árachais a mheasúnú agus molann réamhchúraimí sábháilteachta.
  Eolas
Seodóir
Díolann. dearann agus deisíonn Seodóir gach cineál seodra. uaireadóirí agus gréithe airgid.
  Eolas
Cúntóir Cistine
Oibríonn an Cúntóir Cistine i gcistin ag cabhrú le cócaire nó príomhchócaire leis na dualgais laethúla ghlantóireachta agus ullmhúcháin.
  Eolas
Garda Tarrthála
Déanann an Garda Tarrthála maoirsiú ar shábháilteacht ag áiteanna snámha. tránna. linnte snámha agus locha san áireamh.
  Eolas
Cóimeálaí sa Tionscal Éadrom
Oibríonn siad chun comhpháirteanna a shuiteáil le chéile chun táirgí a chruthú i dtionscail éagsúla, mar shampla déantús troscán, leictreonaic, nó soláthairtí uathghluaisneacha.
  Eolas
Glasaire
Déanann dearadh, suiteáil, cothabháil agus deisiú ar ghlais agus ar thaisceadáin.
  Eolas
Innealtóir Déantúsaíochta
Bíonn saineolas ag innealtóirí déantúsaíochta i raon leathan teicneolaíochtaí déantúsaíochta agus córas bainistithe ríomhaire agus rialaithe.
  Eolas
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha
Comhordaíonn agus cuireann an Díolamóir/tOibrí Líne i Monarcha le chéile táirgí/earraí líne de réir nósanna imeachta réamhshocraithe.
  Eolas
Innealtóir Muirí
Bíonn baint ag an Innealtóir Muirí le dearadh/cothabháil innealra agus trealamh a úsáidtear ar an bhfarraige.
  Eolas
Meicneoir Mótair
Déanann an Meicneoir Mótair deisiúcháin agus cothabháil ar fheithiclí baile agus trádála.
  Eolas
Cúntóir Saotharlainne Leighis
Oibríonn cúntóir saotharlainne leighis i saotharlanna ospidéil. Déanann siad substaintí a ullmhú agus déanann anailís orthu, cuireann tástálacha fola agus fíochán i gcrích agus cuireann torthaí na dtástálacha sin ar aghaidh chuig na dochtúirí.
  Eolas
Mairnéalach sa Chabhlach Trádála
Cuidíonn Mairnéalaigh sa Chabhlach Trádála le hoifigigh deice i reáchtáil fheidhmiú na loinge.
  Eolas
Oibrí Miotail / Táthaire
Déanann an tOibrí Miotail cearchaillí cruacha agus struchtúir mhiotail le húsáid i dtógáil foirgnimh agus trealamh tromshaothar eile.
  Eolas
Miotaleolaí
Déanann an Mioteolaí staidéar ar mhianadóireacht. úsáid agus cóir mhiotail agus cóimhiotail.
  Eolas
Suibhéir - Mianraí/Mianadóireacht
Déanann suirbhéirí mianraí/mianadóireachta mapáil ar mhianraí fosaithe. I measc na ndualgas atá orthu déanann siad meas ar an luach a d’fhéadfadh baint leis an bhfosú mianraí, agus déanann bainistiú agus forbairt ar mhianaigh.
  Eolas
Déantóir Samhlacha
Déanann leagan mhionnghainní d’fhoirgnimh. siopaí agus dearaí forbartha nó tógála eile.
  Eolas
Teicneoir Uirlisí Ceoil
Déanann teicneoirí uirlisí ceoil uirlisí a dhearadh agus a dhéanamh. Cuireann formhór na dteicneoirí seirbhís deisiúcháin, cothabhála agus athdheisithe ar fáil freisin.
  Eolas
Earcach sa Chabhlach
Liostálann an tEarcach seo sa tSeirbhís Chabhlaigh mar bhall de chriú le dualgais chabhlaigh speisialta.
  Eolas
Dalta sa tSeirbhís Chabhlaigh – Innealtóir
Liostálann an Dalta seo sa tSeirbhís Chabhlaigh chun traenáil mar Oifigeach Innealtóireachta Muirí.
  Eolas
Teicneoir Seirbhíse Trealaimh Oifige
Déanann innealtóirí seirbhíse measáiní oifige raon leathan trealaimh a shuiteáil, a sheirbhísiú agus a dheisiú in oifigí.
  Eolas
Pacálaí (Ginearálta)
Pacálann. filleann agus séalaíonn an Pacálaí táirgí i ngabhdáin i monarcha nó stóras.
  Eolas
Péintéir/ Maisitheoir
Ullmhaíonn. péinteálann agus maisíonn an Péintéir/Maisitheoir ballaí. fuinneoga agus doirse i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Teicneoir Cógaisíochta
Cuidíonn le heolaithe atá ag obair sa tionscal cógaisíochta. Oibríonn formhór na dteicneoirí cógaisíochta do chuideachtaí príobháideacha a dhéanann drugaí, mar shampla piollairí vitimín, antaibheathaigh, agus cóir leighis tréidliachta.
  Eolas
Tiúnálaí Pianó
Déanann tiúnadh ar phianó i dtithe príobháideacha nó in áiteanna poiblí eile. Is minic a dhéanann siad tiúnadh ar phianó le haghaidh coirmeacha ceoil nó taifeadadh fuaime.
  Eolas
Oibrí Trealamh
Ullmhaíonn an tOibrí Trealamh suímh thógála trí ithir nó ábhair eile a thochailt. a bhogadh. a chur in áit agus a mhúnlú.
  Eolas
Plástrálaí
Cuireann an Plástrálaí plástar ar bhallaí agus shíleálacha i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Pluiméir
Suiteálann. deisíonn agus seirbhísíonn Pluiméir píopaí uisce. fuíolluisce agus seirbhísí i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Teicneoir Polaiméirí
Oibríonn teicneoir Polaiméirí (nó Plaisteach) in earnáil na déantúsaíochta i dtionscail éagsúla.
 Leathanach taispeána 1 de 2 leathanaigh