Seimineár Lae - Deiseanna Fostaíochta san AE do dhaoine le Gaeilge

October 24, 2019


An bhfuil suim agat sna deiseanna do dhaoine le Gaeilge san Aontas Eorpach?

Tá seimineár lae á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun iarrthóirí féideartha a chur ar an eolas faoi na deiseanna sin agus comhairle phraiticiúil a thabhairt dóibh faoin ullmhúchán atá le déanamh do na próisis roghnúcháin.

Dé Céadaoin 30 Deireadh Fómhair 2019, Óstán Citywest, Co. Bhaile Átha Cliath 09:00 go 17:00

Tá tuilleadh eolais faoi na himeachtaí sa chlár anseo agus beidh leagan níos mionsonraithe den chlár ar fáil go luath.

Cláraigh anois trí ríomhphost a sheoladh chuig DGT-GA-CONF-19@ec.europa.eu.

Sonraí Iomlána