Acmhainní

Póstaeir

Roghanna Oideachais & Oiliúna
Roghanna Oideachais & Oiliúna

Suimeanna Gairme & An Saol Oibre
Suimeanna Gairme & An Saol Oibre

Seas Amach ón Slua
Seas Amach ón Slua

Pointí
Pointí

Cártaí Smaointeoireachta

Cártaí Smaointeoireachta 1
Cártaí Smaointeoireachta 1

Bainistiú Eolais 1.1

Cártaí Smaointeoireachta 1.1
Cártaí Smaointeoireachta 1.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 1.3
Cártaí Smaointeoireachta 1.3

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 1.4
Cártaí Smaointeoireachta 1.4

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 1.5
Cártaí Smaointeoireachta 1.5

Féinbhainistiú

Cártaí Smaointeoireachta 2
Cártaí Smaointeoireachta 2

Bainistiú Eolais

Cártaí Smaointeoireachta 2.1
Cártaí Smaointeoireachta 2.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 2.2
Cártaí Smaointeoireachta 2.2

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 2.3
Cártaí Smaointeoireachta 2.3

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 2.4
Cártaí Smaointeoireachta 2.4

Féinbhainistiú

Cártaí Smaointeoireachta 3
Cártaí Smaointeoireachta 3

Bainistiú Eolais

Cártaí Smaointeoireachta 3.1
Cártaí Smaointeoireachta 3.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 3.2
Cártaí Smaointeoireachta 3.2

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 3.3
Cártaí Smaointeoireachta 3.3

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 3.4
Cártaí Smaointeoireachta 3.4

Féinbhainistiú

Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta
Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

• Mise agus mo Phost • Deiseanna • Féinfhostaíocht agus Freagracht Shóisialta • Bileog Gníomhaíochta

Taithí Oibre

Taithi Oibre
Taithi Oibre

Leabhar - 'Amach Anseo'

Na hÁbhair Árdteiste
Na hÁbhair Árdteiste

Grúpáiltear na hábhair mar seo a leanas: na Teangacha, na hEolaÍochta, an Staidéar Gnó, na hEolaíochtaÍ Feidhmeacha, Ábhair Shóisialta agus Stadéar Ealaíne. Suimeanna & Buannas Amharcaimis anois ar na grupaí seo agus na coinníollacha a bhainneann le gairmeacha atá bainte leo chomh maith leis an chineál pearsantachta a bhíonn ag duine a roghnaíonn na hachair sin.

AGALLAIMH
AGALLAIMH

Fán am a mbaineann tú an pointe seo amach, tá níos mó ná leath bealaigh ann le do phost a fháil, anois níl le déanamh agat ach a chur ina luí ar an chomhlacht gur tú an duine is fearr don jab.

Amach Anseo
Amach Anseo

  • An Bealach Chun an Choláiste
  • Na Categoirí Gairme
  • Blaiseadh den Fhostaíocht

NCGE (Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas)

CÚRSAÍ TREORACH
CÚRSAÍ TREORACH

Cúrsaí Dea-chleachtais, Eitice agus Dlí sa Tástáil Shíciméadrach do Threoirchomhairleoirí
Cúrsaí Dea-chleachtais, Eitice agus Dlí sa Tástáil Shíciméadrach do Threoirchomhairleoirí

Creat don Treoir Scoile Uile
Creat don Treoir Scoile Uile

Ag Tacú le Scoláirí Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha
Ag Tacú le Scoláirí Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha

Ag cuidiú le scoláirí comhdhíriú agus iad ag staidéar
Ag cuidiú le scoláirí comhdhíriú agus iad ag staidéar

Ag Cur i gCoinne Fadhbanna Bulaithe/Íospartach i Scoileanna: Ag Tacú leis an Treoirchomhairleoir
Ag Cur i gCoinne Fadhbanna Bulaithe/Íospartach i Scoileanna: Ag Tacú leis an Treoirchomhairleoir

Ag Plé le hAincheisteanna Eiticiúla sa Treoirchomhairleoireacht
Ag Plé le hAincheisteanna Eiticiúla sa Treoirchomhairleoireacht

Ag Pleanáil an Chláir um Threoir Scoile
Ag Pleanáil an Chláir um Threoir Scoile

Conas is Féidir le Treoirchomhairleoirí Tacú leis an Scoláire atá faoi Bhrón
Conas is Féidir le Treoirchomhairleoirí Tacú leis an Scoláire atá faoi Bhrón

Disléicse: Conas is féidir leis an Treoirchomhairleoir tacú leis an scoláire le disléicse
Disléicse: Conas is féidir leis an Treoirchomhairleoir tacú leis an scoláire le disléicse

Féinchúram: Roinnt Moltaí do Mhaireachtáil Chalma
Féinchúram: Roinnt Moltaí do Mhaireachtáil Chalma

I dtreo cleachtais treoirchomhairleoireachta atá níos spraíúla agus níos polaitiúla
I dtreo cleachtais treoirchomhairleoireachta atá níos spraíúla agus níos polaitiúla

Na Ceithre Cholún Gníomhaíochta
Na Ceithre Cholún Gníomhaíochta

Samhail de Bhád Seoil Gairme mar uirlis don Treoirchomhairleoir
Samhail de Bhád Seoil Gairme mar uirlis don Treoirchomhairleoir

Taighde Eiticiúil sa Treoirchomhairleoireacht
Taighde Eiticiúil sa Treoirchomhairleoireacht

Ag Tacú le Scoláiri Leispiacha, Aeracha Déghnéasacha agus Trasinsceacha: Ról na dTreoirchomhairleoir
Ag Tacú le Scoláiri Leispiacha, Aeracha Déghnéasacha agus Trasinsceacha: Ról na dTreoirchomhairleoir

Rogha Ábhar: Acmhainn do Threoirchomhairleoirí
Rogha Ábhar: Acmhainn do Threoirchomhairleoirí

Inimirce agus Ceart Cónaithe in Éirinn: Achoimre do Sholáthraithe Oideachais
Inimirce agus Ceart Cónaithe in Éirinn: Achoimre do Sholáthraithe Oideachais