Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Aistritheoir
Aistríonn an tAistritheoir téacs agus doiciméid scríofa ó theanga amháin go teanga eile.
  Eolas
Ateangaire

Aistríonn Ateangaire focail labhartha ó theanga amháin go teanga eile.

  Eolas
Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha agus Cumarsáide
Bíonn an Bainisteoir seo freagrach as íomhá chorparáideach agus iompar gach cumarsáide seachtraí.
  Eolas
Bainisteoir Margaíochta / Cumarsáide
Bíonn an Bainisteoir Margaíochta/Cumarsáide freagrach as feachtais mhargaíochta a reáchtáil chomh maith le fógraíocht nua a fhorbairt do chuideachta.
  Eolas
Cóipeagarthóir
Déanann athbhreithniú agus eagarthóireacht ar théacs foilseacháin chun a chinntiú go bhfuil sé ag teacht le rialacha eagarthóireachta na cuideachta, go bhfuil an téacs cruinn agus go bhfuil an ghramadach cheart in úsáid.
  Eolas
Cóipscríbhneoir Fógraíochta
Cuireann an téacs scríofa ar fáil le haghaidh fógraí. Mar shampla sluáin nó téacs d’fhógraí clóite nó bileoga eolais, nó ceolíní don raidió nó scripteanna d’fhógraí teilifíse.
  Eolas
Eagarthóir - Foilseachán
Bailíonn an tEagarthóir lámhscríbhinní leabhar agus foilseachán eile agus cuireann eagar orthu.
  Eolas
Feidhmeannach Cuntas Caidrimh Phoiblí
Glacann an Feidhmeannach Cuntas Caidrimh Phoiblí páirt i gcur chun cinn nó i gcruthú cáilmheasa do dhaoine. do ghrúpaí nó d’eagraíochtaí trí ábhar poiblíochta fabhrach a scríobh nó a roghnú agus é a scaipeadh trí mheáin chumarsáide éagsúla.
  Eolas
Iriseoir / Tuairisceoir

Tuairiscíonn Iriseoir/Tuairisceoir nuacht do pháipéir nuachta. don teilifís agus ar stáisiúin raidió.

  Eolas
Iriseoir Craolacháin
Déanann an tIriseoir Cralacháin anailís. ateangaireacht agus craoladh ar nuacht a fhaightear ó fhoinsí éagsúla.
  Eolas
Láithreoir Teilifíse/Raidió
Cuireann an Láithreoir Teilifíse/Raidió seónna agus cláir raidió agus theilifíse i láthair agus óstálann iad.
  Eolas
Profaí
Seiceálann Profaí bloic de téacs clóscríofa le haghaidh earráidí i litriú. i ngramadach. agus. corruair. i gcomhthéacs.
  Eolas
Scríbhneoir
Scríobhann Scríbhneoir scéalta. leabhair. ailt. filíocht agus go leor cineálacha eile saothar nó píosaí scríofa.
  Eolas
Scríbhneoir Ilmheáin
Scríobhann an Scríbhneoir Ilmheáin téacs. scripteanna agus scéalta do chláir ilmheáin ar ríomhaire.
  Eolas
Scríbhneoir Teicniúil
Scríobhann an Scríbhneoir Teicniúil lámhleabhair threoracha agus téacsleabhair theicniúla.
  Eolas
Teangeolaí
Déanann an Teangeolaí staidéar agus anailís ar eolaíocht na cumarsáide briathartha.
  Eolas
Teicneoirí Logánú Bogearraí
Déanann an Teicneoir seo bogearraí ríomhaire a shainoiriúnú chun bheith oiriúnach do thír. chultúr nó shochaí faoi leith.
  Eolas
Tuairisceoir Cuairte
Breacann an Tuairisceoir Cuairte síos gach focal a deirtear sa chúirt le haghaidh tagartha sa todhchaí.