Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt
Déanann an Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt eagrú. bainistíocht agus riarachán ar gach ócáid a bhaineann le siamsaíocht agus spórt.
  Eolas
Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach
Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
  Eolas
Bleachtaire Siopa
Bíonn bleachtaire siopa fostaithe chun gadaíocht a thabhairt faoi deara agus a chosc i siopaí.
  Eolas
Bríceadóir
Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
  Eolas
Caomhnóir Músaeim/Gailearaí Ealaíne
Déanann caomhnóirí músaeim/gailearaí ealaíne míreanna a chaomhnú ionas nach lobhfaidh siad. De ghnáth déanann siad speisialú i gcineál amháin míre nó ábhair mar shampla teicstílí, troscán nó péintéireachtaí
  Eolas
Ceangaltóir Leabhar (Ceird)
Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
  Eolas
Ceardaí Cuisniúcháin
Suiteálann agus deisíonn an Ceardaí Cuisniúcháin córais chuisniúcháin agus aerchóiriúcháin i bhfoirgnimh tís agus tráchtála.
  Eolas
Cigire Talmhaíochta
Oibríonn do ghníomhaireachtaí rialtais chun a chinntiú go bhfuil trádálaithe, feirmeoirí agus agraghnóthaí ag cloí leis na dlíthe agus na rialacháin chuí.
  Eolas
Clódóir
Oibríonn an Clódóir le trealamh clódóireachta ag forbairt teicnící agus próisis chlódóireachta.
  Eolas
Coimeádaí (Iarsmalann/Gailearaí Ealaíne)
Bíonn an Coimeádaí freagrach as cothabháil ghinearálta agus bainistíocht iarsmalainne nó gailearaí.
  Eolas
Cóimeálaí sa Tionscal Éadrom
Oibríonn siad chun comhpháirteanna a shuiteáil le chéile chun táirgí a chruthú i dtionscail éagsúla, mar shampla déantús troscán, leictreonaic, nó soláthairtí uathghluaisneacha.
  Eolas
Cóimeálaithe Trealaimh Leictreonaice
Oibríonn Cóimeálaithe Trealaimh ar líne tháirgthe i monarcha ag cur trealamh leictreonach le chéile de láimh.
  Eolas
Coincréiteoir
Déanann an Coincréiteoir struchtúir agus ábhair as coincréit.
  Eolas
Comhraiceoir Dóiteáin
Freagraíonn an Comhraiceoir Dóiteáin glaonna éigeandála do gach cineál timpiste agus tubaiste. tinte san áireamh.
  Eolas
Cruachfhosaitheoir
Oibríonn an Cruachfhosaitheoir le barraí agus stíoróipí cruacha a bhíonn de dhíth in ullmhúchán cruaiche a úsáidtear le haghaidh coincréit threisithe.
  Eolas
Cumhdaitheoir
Clúdaíonn. deisíonn agus athnuachan an Cumhdaitheoir troscán ag úsáid spriongaí. ábhar stuála agus fabraicí.
  Eolas
Cúntóir Cistine
Oibríonn an Cúntóir Cistine i gcistin ag cabhrú le cócaire nó príomhchócaire leis na dualgais laethúla ghlantóireachta agus ullmhúcháin.
  Eolas
Cúntóir Cúraim Otharchairr
Bionn Pearsanra Cúraim Otharchairr i mbun othair a thabhairt chuig an ospidéal agus ón ospidéal faoi ghnáthchúisí, nó faoi chúinsí éigeandála. Is minic a bhíonn na hothair sin ina ndaoine scothaosta nó ina ndaoine faoi mhíbhuntáiste.
  Eolas
Cúntóir Deice
Cabhraíonn an Cúntóir Deice le cothabháil bád/soitheach. rigeálann téada tarraingthe. osclaíonn agus dúnann geataí agus rampaí. agus tarraingíonn slabhraí cosanta trasna ar shlite isteach.
  Eolas
Cúntóir Grúpaí Ceoil ar Thuras
Cabhraíonn an Cúntóir seo le leagan amach teicniúil grúpa rac-cheoil nó popcheoil agus iad ar thuras.
  Eolas
Cúntóir Saotharlainne Leighis
Oibríonn cúntóir saotharlainne leighis i saotharlanna ospidéil. Déanann siad substaintí a ullmhú agus déanann anailís orthu, cuireann tástálacha fola agus fíochán i gcrích agus cuireann torthaí na dtástálacha sin ar aghaidh chuig na dochtúirí.
  Eolas
Dalta sa tSeirbhís Chabhlaigh – Innealtóir
Liostálann an Dalta seo sa tSeirbhís Chabhlaigh chun traenáil mar Oifigeach Innealtóireachta Muirí.
  Eolas
Dalta san Aerchór
Liostálann an Dalta seo san Aerchór chun oiliúint a fháil mar phíolóta ag eitilt gnáthaerárthach agus aerárthach comhraic.
  Eolas
Dalta. Fórsaí Cosanta
Faigheann Dalta Airm oiliúint chun dul sna céimeanna coimisiúnta mar oifigeach Airm. atá ina cheannaire laistigh de na Buan-óglaigh. Soláthraíonn siad ceannasaíocht agus bainistíocht sa champa.
  Eolas
Déantóir Caibinéad
Speisialaíonn an Déantóir Caibindéad i ndéanamh píosaí troscán. amhail leabhragáin. cupaird agus vardrúis.
  Eolas
Déantóir Gloine
Déanann an Déantóir Gloine gach cineál gloine le haghaidh fuinneog. buidéal. maisiúchán agus soithigh óil.
  Eolas
Déantóir Samhlacha
Déanann leagan mhionnghainní d’fhoirgnimh. siopaí agus dearaí forbartha nó tógála eile.
  Eolas
Deisitheoir Creatlach Feithicle/Buailteoir Painéil
Déanann an Deisitheoir Creatlach Feithicle/Buailteoir Painéil obair dheisiúcháin agus athnuachana ar cháblaí gluaisteáin damáistithe i dtimpistí.
  Eolas
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha
Comhordaíonn agus cuireann an Díolamóir/tOibrí Líne i Monarcha le chéile táirgí/earraí líne de réir nósanna imeachta réamhshocraithe.
  Eolas
Dréachtóir
Déanann an Dréachtóir líníochtaí sonraithe de réir scála d’fhoirgnimh bheartaithe.
  Eolas
Éachtóir
Seasann an tÉachtóir isteach mar leathchúpla d’aisteoir chun éachtaí dainséaracha a dhéanamh i scannán nó i gclár teilifíse.
  Eolas
Earcach sa Chabhlach
Liostálann an tEarcach seo sa tSeirbhís Chabhlaigh mar bhall de chriú le dualgais chabhlaigh speisialta.
  Eolas
Earcach san Arm
Liostálann an tEarcach le hÓglaigh na hÉireann chun oiliúint a fháil mar shaighdiúir.
  Eolas
Fámaire
Feidhmíonn mar bhall d’fhoireann oibrithe ar shaoráidí amuigh ón gcósta – mar shampla ar rige ola nó ar ardán druileála.
  Eolas
Feisteoir
Deisíonn. seirbhísíonn agus déanann an Feisteoir cothabháil ar innealra tionsclaíochta.
  Eolas
Feisteoir Cairpéad /Vinile
Gearrann. dealbhaíonn. cuireann an Feisteoir Cairpéad/Vinile síos agus feistíonn clúdaigh urlár in aon sórt foirgnimh.
  Eolas
Foireann i mBeár
Déanann an Fhoireann i mBeár freastal ar riaradh deochanna i dtithe leanna. i dtolglanna. in óstáin agus in ionaid fóillíochta.
  Eolas
Gairmí Spóirt
Iomaíocht i spórt mar Peil Ghaelach. Rugbaí. Leadóg. nó Galf
  Eolas
Garda Cosanta
Cuireann seirbhís chosanta ar fáil do dhaoine cáiliúla/mór le rá.
  Eolas
Garda Cósta
Is státseirbhísigh iad na gardaí cósta a dhéanann comhordú ar chúrsaí cuardaigh agus tarrthála muirí ar fud an chósta.
  Eolas
Garda Slándála
Cuidíonn an Garda Slándala a chinntiú go bhfuil áitribh agus gnóthaí ina n-áiteanna sábháilte.
  Eolas
Garda Tarrthála
Déanann an Garda Tarrthála maoirsiú ar shábháilteacht ag áiteanna snámha. tránna. linnte snámha agus locha san áireamh.
  Eolas
Giolla Stáitse
Ullmhaíonn an giolla stáitse an stáitse don léiriú/taibhiú, cuidíonn frapaí a bhogadh timpeall agus nithe a bhaint den stáitse i ndiaidh an léirithe.
  Eolas
Glantóir Tí
Bíonn i mbun tascanna éagsúla glantacháin i dtithe príobháideacha nó i ngnóthaí tráchtála.
  Eolas
Glantóir Tí/Tionsclaíoch
Fostaíonn úinéirí tithe príobháideacha nó gnóthaí Glantóir Tí/Tionsclaíoch chun dualgais ghlantúcháin ghinearálta a chomhlíonadh.
  Eolas
Glasaire
Déanann dearadh, suiteáil, cothabháil agus deisiú ar ghlais agus ar thaisceadáin.
  Eolas
Gloineadóir / Snoíodóir Cloiche
Gearrann agus feistíonn an Gloineadóir/Sníodóir Cloiche gloine. Tomhaiseann siad an t-achar atá le glónrú. gearrann siad an ghloine agus ansin cuireann siad an ghloine in áit.
  Eolas
Gníomhaire Seirbhíse Teicniúla
Soláthraíonn an Gníomhaire seo tacaíocht theicniúil agus traenáil do chustaiméirí a cheannaíonn táirgí teicniúla.
  Eolas
Greamaitheoir/Deisitheoir Póstaer
Deisíonn fógraí agus póstaeir ar chláir fógraí, ar chlárlaigh agus ar aonaid taispeántais agus deisíonn taispeántais dhigiteacha agus fógraí níos lú i spásanna poiblí agus ar scáthláin bhus
  Eolas
Innealtóir Craoltóireachta
Déanann trealamh a fhorbairt agus a chothabháil a bhíonn in úsáid sa chraoltóireacht teilifíse, raidió agus gréasáin agus cuireann tacaíocht ar fáil in úsáid an trealaimh sin.
  Eolas
Innealtóir Déantúsaíochta
Bíonn saineolas ag innealtóirí déantúsaíochta i raon leathan teicneolaíochtaí déantúsaíochta agus córas bainistithe ríomhaire agus rialaithe.
  Eolas
Innealtóir Deartha & Forbartha
Eolas le teacht…
  Eolas
Innealtóir Muirí
Bíonn baint ag an Innealtóir Muirí le dearadh/cothabháil innealra agus trealamh a úsáidtear ar an bhfarraige.
  Eolas
Innealtóir Seirbhíse Leictreonaice
Déanann innealtóirí seirbhíse teilifíse trealamh teilifíse, raidió agus físeáin a dheisiú.
  Eolas
Innealtóir Seirbhísí Fearais Tí
Deisíonn agus déanann an tInnealtóir Seirbhísí Fearais Tí cothabháil ar fhearais leictreacha a úsáidtear sa teach.
  Eolas
Innealtóir Seirbhísí Tógála
Oibríonn an tInnealtóir Seirbhísí Tógála ar dhearadh. shuiteáil. chothabháil agus dhéantúsaíocht córas a bhfuil baint acu le foirgnimh agus an timpeallacht tógtha.
  Eolas
Innealtóirí Sibhialta/Mianadóireachta
Déanann an tInnealtóir Sibhialta/Mianadóireachta anailís ar thuairiscí suirbhé. léarscáileanna. líníochtaí agus threoirphleananna. aergrianghrafadóireacht agus ar shonraí topagrafaíochta agus geolaíochta eile chun tionscadail a phleanáil.
  Eolas
Láimhseálaí Bagáiste san Aerfort
Bíonn na daoine seo freagrach as bagáiste a sheiceáil i gcoinne liostaí eitilte agus an bagáiste a thabhairt chuig an aerárthach nó chuig an gcrios iompair bgáiste.
  Eolas
Leictreoir
Suiteálann agus deisíonn sreangú leictreach agus ceanglaíonn é le cumhacht i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Mairnéalach sa Chabhlach Trádála
Cuidíonn Mairnéalaigh sa Chabhlach Trádála le hoifigigh deice i reáchtáil fheidhmiú na loinge.
  Eolas
Maor Tráchta
Cuireann an Maor Tráchta dlíthe maidir le trácht agus páirceáil i bhfeidhm agus déanann seiceanna le haghaidh sonraí cánach agus árachais.
  Eolas
Meaisíneoir Adhmaid
Úsáideann an Meaisíneoir Adhmaid meaisíní speisialta chun píosaí adhmaid a ghearradh agus cruth a chur orthu le húsáid i ndéanamh troscáin. doirse agus fuinneog.
  Eolas
Meicneoir Mótair
Déanann an Meicneoir Mótair deisiúcháin agus cothabháil ar fheithiclí baile agus trádála.
  Eolas
Meicneoir Trealamh Tógála
Deisíonn agus déanann an Meicneoir Trealamh Tógála cothabháil ar innealra tógála.
  Eolas
Meicneoir/Innealtóir Aerárthaí
Déanann an Meicneoir/tInnealtóir Aerárthaí deisiúcháin. seiceanna sábháilteachta agus cothabháil ar aerárthaigh.
  Eolas
Miotaleolaí
Déanann an Mioteolaí staidéar ar mhianadóireacht. úsáid agus cóir mhiotail agus cóimhiotail.
  Eolas
Oibrí Crann Tógála
Oibríonn an tOibrí Crann Tógála craein chun lóid throma a thógáil ar shuíomh tógála nó i monarcha.
  Eolas
Oibrí Deirice
Cuidíonn leis an druileálaí i gcuideachta mianadóireachta nó ola. Oibríonn mar chuid den chriú druileála ar rigí ola amuigh ón gcósta a bhíonn ag druileáil suas le 85 troigh faoi bhun talún.
  Eolas
Oibrí Forcardaitheora
Oibríonn i bhfeithicil forcardaitheora chun earraí troma a bhogadh thart.
  Eolas
Oibrí Grúdlainne
Oibríonn sa phróiseas táirgthe beorach i ngrúdlann, ag ullmhú na gcomhábhar agus an trealaimh a bhíonn in úsáid sa phróiseas.
  Eolas
Oibrí innill fuála
Oibríonn an tOibrí Innill Fuála le táilliúir nó i monarcha éadaigh ag fuáil éadach réamhghearrtha le chéile chun baill éadaigh de gach cineál a dhéanamh.
  Eolas
Oibrí Leathánmhiotail/Plátóir
Gearrann an tOibrí Leathánmhiotail/Plátóir painéil mhiotail. cuireann cruth orthu agus feistíonn gluaisteáin agus innealra ag úsáid leathán miotail.
  Eolas
Oibrí Miotail / Táthaire
Déanann an tOibrí Miotail cearchaillí cruacha agus struchtúir mhiotail le húsáid i dtógáil foirgnimh agus trealamh tromshaothar eile.
  Eolas
Oibrí Poist
Seachadann an tOibrí Poist post go tithe príobháideacha agus go hoifigí poiblí agus príobháideacha.
  Eolas
Oibrí Tógála
Bíonn oibrithe tógála i mbun ábhair a bhogadh, trealamh a oibriú agus tochailt.
  Eolas
Oibrí Tógála Ginearálta
Oibríonn an tOibrí Tógála Ginearálta ar shuímh thógála agus oibríonn trealamh gléasra amhail dumpairí agus tochaltóirí.
  Eolas
Oibrí Trealamh
Ullmhaíonn an tOibrí Trealamh suímh thógála trí ithir nó ábhair eile a thochailt. a bhogadh. a chur in áit agus a mhúnlú.
  Eolas
Oibrí/Úinéir Feithicilí Earraí Troma
Baineann gnó iompair leis an Úinéir Feithiclí Earraí Troma agus oibríonn siad é.
  Eolas
Oibrithe Bóthair/Pábhála/Asfailt
Bíonn i bhfeighil trealaimh a úsáidtear chun coincréit, asfalt nó ábhair eile a chur ar bhóithre, ar dhromchla carrchlóis, ar rúidbhealaí aerfoirt nó i mbun an trealaimh chun sacadh a dhéanamh ar ghairbhéal, ar shalachar nó ar ábhair eile.
  Eolas
Oifigeach Dóiteáin
Bíonn an tOifigeach Dóiteáin freagrach as bainistiú laethúil na seirbhíse dóiteáin.
  Eolas
Oifigeach Príosúin
Soláthraíonn an tOifigeach Príosúin sábháilteacht i bpríosún nó ionad coinneála agus déanann maoirseacht ar áitritheoirí.
  Eolas
Pacálaí (Ginearálta)
Pacálann. filleann agus séalaíonn an Pacálaí táirgí i ngabhdáin i monarcha nó stóras.
  Eolas
Péintéir/ Maisitheoir
Ullmhaíonn. péinteálann agus maisíonn an Péintéir/Maisitheoir ballaí. fuinneoga agus doirse i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Píolóta (Eitlíocht Sibhialta)
Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
  Eolas
Plástrálaí
Cuireann an Plástrálaí plástar ar bhallaí agus shíleálacha i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Pluiméir
Suiteálann. deisíonn agus seirbhísíonn Pluiméir píopaí uisce. fuíolluisce agus seirbhísí i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Póirtéir Ospidéil
Tugann an Póirtéir Ospidéil cabhair d’fhoirne leighis le gnáththascanna. mar shampla othair a bhogadh ó bharda go barda srl.
  Eolas
Póirtéir Óstáin
Láimhseálann Póirtéir Óstáin bagáiste aíonna agus déanann iarracht cabhair a thabhairt dóibh lena gceisteanna.
  Eolas
Printíseach san Aerchór
Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
  Eolas
Printíseach san Arm
Bíonn Printíseach san Arm fostaithe le hArm na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Airm a fhoghlaim.
  Eolas
Radagrafaí - Diagnóiseach
Baineann radagrafaithe diagnóiseacha úsáid as trealamh raideolaíoch, X-ghathú nó ultrafhuaim san áireamh. Glacann siad ghrianghraif de chodanna den chorp áit a meastar ar tharla tinneas nó gortú.
  Eolas
Radagrafaí Leighis
Déanann an Radagrafaí Leighis athbhreithniú agus luacháil ar x-ghathanna leighis. ar fhístéipeanna nó ar eolas ríomhghinte chun dearbhú cé acu an bhfuil na híomhánna sásúil le haghaidh úsáide i ndiagnóis nó nach bhfuil.
  Eolas
Saor Cloiche
Bíonn ag obair le cloch chun ballaí, urláir, cosáin agus struchtúir chloiche eile a dhéanamh.
  Eolas
Scafallóir
Tógann Scafallóir struchtúir scafaill ar shuímh thógála agus ag ócáidí amuigh faoin aer ag úsáid píopaí miotail agus cuaillí.
  Eolas
Seodóir
Díolann. dearann agus deisíonn Seodóir gach cineál seodra. uaireadóirí agus gréithe airgid.
  Eolas
Siúinéir/ Saor Adhmaid
Úsáideann an Siúinéir/Saor Adhmaid uirlisí láimhe agus innealra gearrtha chun feistis agus troscán a dhéanamh as adhmad.
  Eolas
Slinneadóir/Tíleoir Dín
Suiteálann. feistíonn agus deisíonn an Slinneadóir/Tíleoir Dín díonta ag úsáid tíleanna adhmaid. feilte agus slinne.
  Eolas
Speisialtóir Dramhaíola Guaisí
Sainfheidhmíonn an Speisialtóir seo i ndearadh. i gcóireáil agus i ndiúscairt ábhair ghuaiseacha a úsáidtear i dtionscail.
  Eolas
Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF
Cuireann speisialtóirí tacaíochta ríomhaire tacaíocht ar fáil ar an teileafón nó ar an ngréasán do dhaoine a bhfuil fadhbanna acu le crua-earraí nó bogearraí ríomhaire.
  Eolas
Stórthóirí
Cabhraíonn Stórthóirí i ngníomhaíochtaí laethúla trádstórais.
 Leathanach taispeána 1 de 2 leathanaigh