Comórtas Náisiúnta Scileanna Gairme – Oscailte le haghaidh iontrálacha

January 3, 2019

Seol iarratas trí Ghaeilge isteach i bhfoirm scríofa nó i bhfoirm Vlag!

Téann na mílte scoláire iar-bhunscoile amach ar thaithí oibre gach bliain. Is deis é an Comórtas Náisiúnta Scileanna Gairme duit le hinsint dúinn faoi na scileanna gairme a d’fhorbair tú ar do thaithí oibre agus faoin méid a d’fhoghlaim tú faoin saol oibre.

Tá an comórtas oscailte do scoláirí atá san Idirbhliain agus sa tSraith Shinsearach.

Tá rannóg faoi leith againn d’iarratais trí mheán na Gaeilge don séú bliain as a chéile. Bain tairbhe as an nGaeilge atá agat agus beidh deis níos fearr agat roinnt duaiseanna iontacha a bhuachan.

1ú duais: Ceamra GoPro 6 agus €1,000 do do scoil

2ú duais: Dr. Dre Beats

3ú duais: Callaire Bluetooth

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas i bhfoirm scríofa i bhfoirm vlag (vlog). Leis an gcatagóir nua Vlag do 2019, is féidir fiseán 3 nóiméad trí Ghaeilge a chruthú agus dá bhrí sin tá sé níos fusa páirt a ghlacadh.

Cuimhnigh nach mbeidh an líon céanna iontrálacha sa chatagóir seo. Tapaigh an deis agus bí san iomaíocht.

Data druidte: an 12 Aibreán 2019

Tá sonraí uile an chomórtais anseo in éineacht leis an tslí le hiarratas a dhéanamh. 

Beidh searmanas bronnta an chomórtais ar siúl i dTúr an Chloig sa Roinn Oideachais agus Scileanna i mí na Bealtaine 2019

Ádh mór ort agus cuimhnigh, mura bhfuil tú páirteach - ní féidir leat buachan!

Sonraí Iomlána