Chomórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2019

December 5, 2018


An bhfuil tú ag déanamh na hldirbhliana nó na hArdteiste?

Déan imscrúdú gairme agus bunaigh é ar na scileanna a fuair tú le linn duit bheith ar shochrúchán oibre agus d'fhéadfá duaiseanna iontacha a bhuachan!

1ú duais - Go Pro Hero 6 
2ú duais - Dr Dre Beats
3ú duais - Callaire Bluetooth

Glacaimid le hiontrálacha vlog anois freisin. 

Spriocdhata: 12ú Aibreán 2019  

Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Ldirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt anseo lé tuilleadh sonraí a fháil.

Sonraí Iomlána