Fáilte!

Is áis trí Ghaeilge an suíomh gréasáin Saoloibre.ie dóibh siúd ar mhian leo a ngairm a phleanáil. Tá eolas úsáideach ar fáil ar an suíomh d’aon duine a bheadh ag iarraidh gairm a phleanáil – is cuma cibé an mac léinn scoile, iarchéimí ollscoile nó duine atá ag smaoineamh ar ghairm a athrú tú.


Urraitheoirí an tsuímh

Cláraigh

Cláraigh agus cruthaigh do Chomhad Gairme féin, agus déan ár dTriail Spéise Gairme saor in aisce.

Logáil Isteach

Guthanna Éireannacha | Poist AE

eolas

Ganntanas Fostaithe
Achtúire
Ailtire
Ainéistéisí
Altra - Leanaí
Altra - Oideasóir
Altra Obrádlainne
Altra Síciatrachta
Altra – Ginearálta
Altra – Míchumas Meabhrach
Anailísí Gnó
Bainisteoir Fógraíochta/CP
Bainisteoir Margaíochta Táirge
Bainisteoir Pearsanra
Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí
Bainisteoir Stórais
Bainisteoir TF
Bainisteoir Tionscadail TF
Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra
Bithcheimiceoir
Bitheolaí/Micribhitheolaí
Búistéir - Mórdhíol
Ceannaí/Oifigeach Ceannacháin
Ceimiceoir
Ceimiceoir Anailíseach
Cnáimhsí
Cócaire faoi Oiliúint
Comhairleoir Airgeadais
Comhairleoir Bainistíochta
Comhairleoir Cánach
Cuntasóir
Cuntasóir Ciste
Cúntóir Cúraim Leanaí
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha
Dochtúir
Eacnamaí
Eolaí (fisicí)
Eolaí Bia
Feidhmeannach Margaíochta
Feidhmeannach Taighde Mhargaidh
Forbróir Gréasáin
Gníomhaire - Tacaíocht do Chustaiméirí
Iniúchóir
Innealtóir - Fuinneamh
Innealtóir bogearraí
Innealtóir Ceimiceach
Innealtóir Déantúsaíochta
Innealtóir Deartha & Forbartha
Innealtóir Leictreachais
Innealtóir Meicniúil
Innealtóir Teileachumarsáide
Innealtóireacht Cheimiceach & Phróiseas
Innealtóireacht Ríomhaireachta agus Bogearraí
Ionadaí Díolacháin
Ionadaí Díolacháin Theicniúil - Teileachumarsáid
Leictreoir
Micribhitheolaí
Múinteoir Iar-bhunscoile
Oibrí Forcardaitheora
Oibrí Miotail / Táthaire
Oibrí Tógála
Oibrí Trealamh
Oifigeach Pearsanra
Ortoptach
Péidiatraí
Príomhchócaire
Radagrafaí - Diagnóiseach
Raideolaí Cliniciúil/Oineolaíocht
Réalteolaí
Rialtóirí Creidmheasa
Riarthóir Bunachair Shonraí
Ríomhchláraitheoir Ríomhclár/Anailísí Ríomhaireachta
Sainchomhairleoir Gnó
Sainchomhairleoir TF
Saineolaithe Cuntasaíochta & Cánach
Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF
Staitisteoir
Suirbhéir
Suirbhéir. Tógála/Mianadóireachta
Suirbhéirí Cainníochta
Suiteálaithe Trealamh Tógála
Taighdeoir Margaidh
Tástálaí Rialú Cáilíochta
Teicneoir Ailtireachta
Teicneoir Cuntasaíochta
Teicneoir Polaiméirí
Teicneoir Próisis i Monarcha Ceimiceáin
Teicneoir Saotharlainne Ceimice
Teicneolaí Dearbhaithe Cáilíochta
Tiománaí Feithiclí Earraí Troma
Uirliseoir

CAO 2017 - 2018
Central Admissions Office
CÚRSAÍ  2017 - 2018 le Gaeilge
Tá na cúrsaí seo a leanas ar fáil i mbliana le duine le Gaeilge san Ardteistiméireacht ag ardleibhéal. Le haghaidh tuilleadh eolais cliceáil ar theideal an chúrsa.

DC294    Arts (Joint Honours) Gaeilge - Cancelled Dublin City University - DCU 
TR001-EI    Arts - Early Irish TCD 
LM002    Arts - Gaeilge University of Limerick - UL 
WD200 IRH    Arts - Irish Waterford IT 
DN520    Arts - Irish UCD (NUI) 
MH101    Arts - Irish (Nua-Ghaeilge) Maynooth University 
GY101    Arts - Irish Studies NUI Galway 
GY101    Arts - Leann an Aistriuchain NUI Galway 
GY101    Arts - Léann na Cumarsáide NUI Galway 
TR001-MI    Arts - Modern Irish TCD 
MH101    Arts - Old Irish and Celtic Languages Maynooth University 
LY218 IRI    Business with Irish  
GY208    Commerce (Gaeilge) NUI Galway 
CK209    Commerce (International) With Irish UCC (NUI) 
TR022    Early and Modern Irish TCD 
MI005    Education - Primary Teaching Mary Immaculate College 
DC002    Education - Primary Teaching DCU 
CM001    Education - Primary Teaching Marino Inst of Education 
MI006    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants Mary Immaculate College 
DC003    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants DCU 
CM002    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants Marino Inst of Education 
MH002    Education - Primary Teaching - Gaeltacht Applicants (Froebel) Maynooth University 
MI008    Education and Psychology - Primary Teaching Mary Immaculate College 
AS003    Education, Home Economics and Irish - with concurrent Teacher Education St. Angela's College Sligo 
MI012    Education, Irish and Business Studies (Thurles Campus) Mary Immaculate College 
MI011    Education, Irish and Religious Studies (Thurles Campus) Mary Immaculate College 
DC239    Gaeilge agus Iriseoireacht - Irish and Journalism DCU 
DC118    Gnó agus Gaeilge (Business & Irish) DCU 
CK304    Law and Irish UCC (NUI) 
LY207 IRI    Law with Irish  

Bosca Uirlisí chun Amharc ar Ghairmeacha


Earnálacha Fostaíochta

Déan na catagóirí gairmeacha is coitianta a iniúchadh agus amharc ar an eolas is déanaí maidir leis an Margadh Fostaíochta do na gairmeacha sin.

eolas

Gairmeacha A-Z

Déan iniúchadh ar na céadta cineál post agus faigh amach cén sórt oibre atá i gceist, na bealaí iontrála is coitianta agus na cáilíochtaí oideachais is gá.

eolas

Cuardaigh Cúrsaí

Faigh an t-eolas is déanaí ar chúrsaí in Éirinn. Bain úsáid as ár nAimsitheoir Cúrsa CAO agus Cúrsa PLC.


eolas

Físeáin agus Podchraoladh

Déan na catagóirí gairmeacha is coitianta a iniúchadh agus amharc ar an eolas is déanaí maidir leis an Margadh Fostaíochta do na gairmeacha sin.

eolas

Acmhainní

Déan íoslódáil ar dhoiciméid, ar bhileoga oibre agus ar acmhainní úsáideacha eile maidir le gairmeacha, chun cuidiú leat do mhachnamh a dhéanamh faoin ngairm a roghnóidh tú.

eolas

Scileanna Gairme

Cuir le do scileanna gairme trí thaithí oibre a fháil i láthair oibre éigin, agus is féidir tuairisc ar an taithí oibre sin a chur isteach ar an gcomórtas Nasiúnta i Scileanna Gairme.

eolas