Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Ailtire
Déanann Ailtire foirgnimh a dhearadh. a phleanáil agus stiúrann sé/sí tógáil na bhfoirgneamh sin.
  Eolas
Aisteoir
Glacann Aisteoir páirt carachtair i ndrámaí. léiriúcháin agus fógraí do scannáin. don teilifís. raidió agus don stáitse.
  Eolas
Amharcmharsantóir
Déanann taispeántais miondíola a dhearadh agus a chruthú d’fhuinneoga agus ranna na siopaí miondíola.
  Eolas
Amhránaí
Canann Amhránaí le grúpa. le cór nó leis/léi féin. ag taifeadadh amhrán agus ag cur siamsaíochta ar fáil do dhaoine le taibhiú beo.
  Eolas
Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin
Bíonn an Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin freagrach as comhordú teicniúil na gcodanna éagsúla den tionscadal ilmheáin.
  Eolas
Beochantaóir
Tugann an Beochantóir beatha do bheochan agus chartúin i scannáin agus fístéipeanna ach clár scéalta réamhphleanáilte a leanúint.
  Eolas
Ceoltóir Gairmiúil
Seinneann agus taifeadann Ceoltóir Gairmiúil le grúpaí ceoil. le healaíontóirí agus ceolfhoirne ag seinm ar uirlis cheoil.
  Eolas
Clódóir Scáileáin
Baineann clódóirí scáileáin úsáid as scáileán fabraice chun clódóireacht a dhéanamh. Déanann siad dearthaí, pictiúir agus íomhánna eile a phriontáil ar ábhair éagsúla.
  Eolas
Clóghrafóir
Déanann formáidiú agus léamh profaí ar théacs agus ar íomhánna a chuireann dearthóirí agus cliaint ar fáil, ag féachaint le leathanaigh chríochnaithe a fháil ar ais ar féidir iad a chur i gcló.
  Eolas
Criadóir
Dearann agus déanann Criadóir uirlisí agus ornáidí as cré agus uisce.
  Eolas
Cumadóir (Ceoil)
Scríobhann agus cóiríonn saothair cheoil le go ndéanfaí iad a fhoilsiú, a úsáid i rianta fuaime nó i meáin eile, nó i léiriú beo ceoil.
  Eolas
Damhsóir
Baineann damhsóirí leas as an ngluaiseacht chun scéal a chur i láthair. Mar shampla, d’fhéadfadh léiriú carachtair a bheith i gceist nó léirmhíniú ar ról áirithe, i mbailé damhsa nó taibhiú ceoil.
  Eolas
Damhsóir/Múinteoir Damhsa
Bíonn an Damhsóir/Múinteoir Damhsa ag rince agus ag teagasc rince do dhaoine.
  Eolas
Dealbhóir
Dearann agus déanann Dealbhóir dealbha. oibiachtaí agus figiúirí ealaíonta ach ábhair éagsúla a mhúnlú.
  Eolas
Dearthóir Amharclainne/Teilifíse
Déanann dearthóirí amharclainne/teilifíse na radharcanna seachtracha agus inmheánacha a chruthú nó a roghnú do léiriúcháin teilifíse/scannáin.
  Eolas
Dearthóir Ceardaíochta
Cruthaíonn dearthóirí ceardaíochta dearthaí do mhíreanna déthoiseacha agus tríthoiseacha. D’fhéadfaidís a bheith ag obair do dhéantúsóirí móra nó bheith féinfhostaithe.
  Eolas
Dearthóir Faisin
Dearann agus cruthaíonn an Déarthóir Faisin gach cineál éadaigh agus gabhálais faisin.
  Eolas
Dearthóir Feistis/Seite
Dearann an Dearthóir Feistis/Seite feistis agus láithreáin stáitse do léiriúcháin teilifíse. scannáin agus stáitse.
  Eolas
Dearthóir Ilmheáin
Dearann an Dearthóir Ilmheáin grafaicí agus láithreoireachtaí amhairc d’fheidhmchláir ilmheáin ar an ríomhaire.
  Eolas
Dearthóir Intí
Dearann an Dearthóir Intí maisiúchán intí do gach cineál foirgnimh agus déanann bainistiú ar an bpróiseas féin.
  Eolas
Dearthóir Léiriúcháin - Teilifís/Scannánaíocht
Tá an fhreagracht ar an Dearthóir Léiriúcháin sa tionscal scannánaíochta agus teilifíse as stíl an léiriúcháin a chruthú agus dearadh físeach a bhunú agus a phleanáil.
  Eolas
Dearthóir Ríomhchluichí
Smaoineann ar choincheapa nua le haghaidh ríomhchluichí, agus déanann roghanna maidir le dearadh i bhforbairt na gcluichí sin chun feabhas a chur ar thaithí an imreora.
  Eolas
Dearthóir Tionsclaíochta
Bíonn dearthóirí tionsclaíochta, nó dearthóirí tairgí mar a thugtar orthu uaireanta, i mbun beagnach gach táirge do thomhaltóirí agus gach píosa trealaimh caipitil do tháirgeadh mórscála a chruthú.
  Eolas
Dearthóir/Déantóir Troscáin
Cruthaíonn coincheapa agus dearthaí do throscán spéisiúil, aestéitiúil agus feidhmiúil agus na táirgí bainteacha chun iad a dhíol le siopaí miondíola troscán.
  Eolas
DJ
Meascann DJ dioscaí agus rianta le haghaidh siamsaíochta i láithreáin éagsúla - dioscónna. clubanna. bainiseacha. cóisirí príobháideacha srl.
  Eolas
Eagarthóir Nuachtán – Irisleabhar
Déanann an tEagarthóir Nuachtán/Irisleabhar foilsiú rialta páipéir nuachtáin nó irise a chomhordú agus a bhainistiú.
  Eolas
Eagarthóir Scannán/Fístéipe
Cuireann an tEagarthóir Scannán/Fístéipe eagar ar agus phíosaí scannáin réamhthaifeadta agus ullmhaíonn iad le haghaidh scannáin nó físe.
  Eolas
Ealaiontóir
Cruthaíonn ealaíontóir saothair ealaíne, mar shampla péintéireachtaí, dealbha, mósáic nó grianghraif.
  Eolas
Ealaíontóir Grafach
Dearann an tEalaíontóir Grafach grafaicí le húsáid sna meáin agus i dtáirgí ilmheáin amhail irisí. lipéid. CD-ROManna. fógraí agus comharthaí.
  Eolas
Ealaíontóir Smididh
Úsáideann an tEalaíontóir Smididh smideadh chun tréithe duine a fheabhsú nó a charachtarú don stáitse. do scannáin nó don teilifís.
  Eolas
Ealaíontóir Tatúnna
Baineann leas as snáthaidí agus as dathanna chun dearadh buan a chur ar chraiceann an chliaint, trí dhúch a chur isteach trí instealladh faoi bhun an chraicinn.
  Eolas
Foilsitheoir Deisce
Úsáideann an Foilsitheoir Deisce ríomhaire agus sainbhogearraí chun leabhair. páipéir nuachta agus irisí a dhearadh agus an leagan amach a chruthú dóibh.
  Eolas
Grianghrafadóir
Úsáideann an Grianghrafadóir ceamara chun íomhánna de dhaoine. d'áiteanna. de tharluithe agus d’ócáidí a thaifeadadh.
  Eolas
Grianghrafadóir - Faisean, Preas & Spórt
Bíonn grianghrafadóirí faisin ag obair ar sheisiúin ghrianghrafadóireachta, agus clúdaíonn grianghrafadóirí preasa agus spóirt imeachtaí ar díol spéise iad sa nuacht.
  Eolas
Gruaigeadóir
Oibríonn an Gruaigeadóir i siopa gruagaire. ag ní. ag gearradh agus ag stíleáil gruaige.
  Eolas
Léiritheoir
Déanann Léiritheoir maoirseacht ar reáchtáil léirithe don teilifís. raidió. scannán nó an stáitse. agus déanann é a bhainistiú.
  Eolas
Léiritheoir Ilmheáin
Bíonn baint ag an Léiritheoir Ilmheáin le gach páirt den tionscadal ilmheáin. Déanann teagmháil leis an bhfoireann táirgiúlachta agus an cliant chun a chinntiú go gcomhlíontar spriocanna.
  Eolas
Léiritheoir Teicniúil
Tarraingíonn an Léiritheoir Teicniúil léirithe teicniúla mar léaráidí do lámhleabhair treoracha agus do théacsleabhair.
  Eolas
Mainicín
Oibríonn an Mainicín sna tionscail faisin agus fógraíochta ag mainicíneacht éadaigh. cosmaidí agus táirgí eile.
  Eolas
Maintín
Déanann Maintín gach cineál gúnaí agus sciortaí trí éadach a thomhas. a ghearradh agus a fhuáil.
  Eolas
Maisitheoir
Mínealaíontóirí iad maisitheoirí a chuireann smaointe, fíricí agus mothúcháin i láthair ag úsáid a scileanna péintéireachta, líníochta agus cruthaiteachta.
  Eolas
Máistir Gréasáin
Dearann agus cruthaíonn an Máistir Gréasáin leathanaigh ghréasáin agus suímh ghréasáin do ghnóthaí agus do dhaoine aonair.
  Eolas
Oibrí Ceamara
Oibríonn an tOibrí Ceamara an trealaimh ceamara atá ag teastail chun scannáin. fístéipeanna agus cláir theilifíse a dhéanamh.
  Eolas
Sciamheolaí
Tairgeann Sciamheolaí cóireáil scéimhe don aghaidh agus don chorp do chliaint agus tugann comhairle dóibh maidir le cúram scéimhe.
  Eolas
Scríbhneoir Comharthaí/Déantóir Comharthaí
Déanann scríbhneoirí comharthaí dearadh agus táirgeadh ar chomharthaí d’úsáidí éagsúla mar shampla gnó tionsclaíocha agus tráchtála chomh maith le feithiclí agus comharthaí bóthair.
  Eolas
Stílí Faisin
Oibríonn stílithe faisin do dhaoine aonair, do chomhlachtaí faisin nó do bhrandaí éadaí.
  Eolas
Stiúrthóir Cruthaitheach
Cruthaíonn agus forbhreathnaíonn an Stiúrthóir Cruthaitheach dearadh cruthaitheach tionscadail.
  Eolas
Taibh-ealaíontóir
Déanann an Taibh-ealaíontóir traenáil agus gleacaíocht agus freastalaíonn siad ar ranganna damhsa. amhránaíochta agus ceoil chun leibhéil ard d’inniúlacht theicniúil. d’ábaltacht fhisiceach agus d’fholláine fhisiceach a chothabháil.
  Eolas
Teicneoir Ailtireachta
Bíonn ról ag an Teicneoir Ailtireachta sa dearadh teicniúil comhordaitheach atá mar chuid den phróiseas tógála.
  Eolas
Teicneoir DRC
Úsáideann an Teicneoir DRC ríomhaire agus bogearraí speisialta chun líníochtaí agus dearthaí sonraithe a tháirgeadh.
  Eolas
Teicneoir Solais
Cuireann an Teicneoir seo le chéile. rigeáileann agus rialaíonn trealamh soilsithe do sheónna agus d’ócáidí ar stáitse. i scannán nó ar an teilifís.
  Eolas
Teicneoir/Innealtóir Fuaime
Cuireann an Teicneoir seo le chéile. oibríonn agus rialaíonn an trealamh fuaime a úsáidtear i stiúideonna taifeadta. teilifíse agus scannáin agus ag ócáidí beo.
  Eolas
Teiripeoir Scéimhe
Cuireann cóireáil chosmaide ar fáil chomh maith le comhairle chun feabhas a chur ar chuma agus ar fholláine ghinearálta an chliaint.