Scileanna Gairme

Cómortas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2017

An bhfuil tú ag déanamh na
hldirbhliana nó na
hArdteiste?

Déan imscrúdú gairme. Bunaigh é ar na scileanna a fuair tú le linn duit bheith ar shochrúchán oibre agus d'fhéadfá ceann de na duaiseanna iontacha seo a bhuachan.
Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Idirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt ar www.careersportal.ie/careersskills lé tuilleadh sonraí a fháil.
Dáta Deiridh: An 5ú Aibreán 2017


mcdonalds_people_logo  
Picture of skill prizes


Scileanna Gairme 2017

competition poster for careers skills
Scileanna Gairme 2017