Acmhainní

Catagóirí agus Airteagail


Idirbhlianin
articleTypeImage  Amach Anseo – Caibidil 1: Na hÁbhair Árdteiste

Grúpáiltear na hábhair mar seo a leanas: na Teangacha, na hEolaÍochta, an Staidéar Gnó, na hEolaíochtaÍ Feidhmeacha, Ábhair Shóisialta agus Stadéar Ealaíne. Suimeanna & Buannas Amharcaimis anois ar na grupaí seo agus na coinníollacha a bhainneann le gairmeacha atá bainte leo chomh maith leis an chineál pearsantachta a bhíonn ag duine a roghnaíonn na hachair sin.

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 1

Bainistiú Eolais 1.1

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 1.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 1.3

Bheith Cruthaitheach

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 1.4

Ag Obair le Daoine Eile

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 1.5

Féinbhainistiú

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 2

Bainistiú Eolais

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 2.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 2.2

Bheith Cruthaitheach

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 2.3

Ag Obair le Daoine Eile

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 2.4

Féinbhainistiú

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 3

Bainistiú Eolais

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 3.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 3.2

Bheith Cruthaitheach

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 3.3

Ag Obair le Daoine Eile

articleTypeImage  Cártaí Smaointeoireachta 3.4

Féinbhainistiú

articleTypeImage  Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

• Mise agus mo Phost • Deiseanna • Féinfhostaíocht agus Freagracht Shóisialta • Bileog Gníomhaíochta

articleTypeImage  AGALLAIMH

Fán am a mbaineann tú an pointe seo amach, tá níos mó ná leath bealaigh ann le do phost a fháil, anois níl le déanamh agat ach a chur ina luí ar an chomhlacht gur tú an duine is fearr don jab.

articleTypeImage  Taithi Oibre

Rogha ábhar
articleTypeImage  Amach Anseo

  • An Bealach Chun an Choláiste
  • Na Categoirí Gairme
  • Blaiseadh den Fhostaíocht


 resources image