Earnálacha Tionscail

Cad is Earnáil Tionscail ann?

Is é atá i gceist againn le hearnáil tionscail ná bailiúchán de na gairmeacha go léir a bhfuil cosúlachtaí eatarthu, mar shampla, an cineál oibre a dhéanann siad nó a ról i ngeilleagar na hÉireann. Go minic tosaíonn an rogha ghairme le spéis a bheith ag duine sna táirgí nó sna seirbhísí atá á dtairiscint ag earnáil ar leith.

 

Timpeallacht maireachtála

       
  Animals & Veterinary Science   Ainmhithe agus Tréidliacht  Agriculture, Horticulture & Forestry Talmhaíocht, Gairneoireacht & Foraoiseacht    
  Maritime, Fishing & Aqua-culture   Cúrsaí Mara, Iascaireacht agus Dobharshaothrú      
 

Eolaíocht & Innealtóireacht

       
  Building & Construction   Tógáil agus Foirgníocht    Manufacturing & Production   Innealtóireacht Mheicniúil & Déantúsaíocht    
  Chemical, Biomedical & Pharmaceutical Sciences   Eolaíochtaí Ceimiceacha, Bithleighis & Cógaseolaíochta   Computers & Software   Ríomhairí & Bogearraí    
  Electronic & Mechanical Engineering   Innealtóireacht Leictreonaice & Leictreach   Physical & Mathematical Sciences   Eolaíochtaí Fisiceacha & Matamaiticiúla    
  Medical Devices Feistí Leighis    Space Science and Technology Spáseolaíocht & Teicneolaíocht Spáis    
 

Leigheas agus Cúram

       
  Medical & Healthcare   Leigheas & Cúram Sláinte   Social & Caring   Sóisialta & Cúram     
 

Ealaín agus Cruthaitheach

       
  Art, Craft & Design   Ealaíon, Ceardaíocht agus Dearadh    Entertainment & Performing Arts   Siamsaíocht agus na Taibh-ealaíona    
  Fashion & Beauty   Faisean agus Scéimh             
 

Ealaíona agus Eolaíochtaí Sóisialta

       
  Civil/Public Administration & Politics   Sibhialta/Riarachán Poiblí & Polaitíocht   Security & Defense   Slándáil, Cosaint & Forfheidhmiú Dlí    
  Classic Arts & Culture   Ealaíona Clasaiceacha, Teangacha & Cultúr   Law & Legal   Dlí agus Dlíthiúil     
  Media & Publishing   Meáin agus Foilsitheoireacht    Education   Oideachas     
  Leisure, Sport & Fitness   Slándáil & Cosaint, Spóirt & Folláine   Transport & Logistics   Iompar agus Loighistic    
  Tourism & Hospitality   Turasóireacht & Fáilteachas   Community & volunteering Pobal & Deonach    
 

Gnó agus Riarachán

       
  Business Organisation & Business Management   Eagrú Gnó & Bainistiú Gnó   Clerical & Administration   Cléireachas & Riarachán    
  Accountancy and Taxation   Cuntasaíocht & Cánachas   Advertising, Marketing and Public Relations   Fógraíocht, Margaíocht agus Caidreamh Poiblí     
  Banking & Insurance   Baincéireacht, Árachas agus Seirbhísí Airgeadais   Sales, Retail & Purchasing   Díolacháin, Miondíol & Ceannach